VAJA “HOJA D.D” – ŽAGA ŠKOFLJICA

V petek 23. junija,  je ob 16:00 uri potekala občinska vaja na območju podjetja HOJA d.d., enota Žaga Škofljica. Vaja je bila planirana v dogovoru z vodstvom obrata Žaga Škofljica, z namenom, da se preveri usposobljenost in odzivnost enot v GZ Škofljica, v primeru večjega požara v lesni industriji. Na območju podjetja se sicer nahaja dobro razvejano hidrantno omrežje, ki pa je po predpostavki “odpovedalo” in ni zadovoljilo potreb po zadostni količini vode za gašenje. Zato so…

Vaja Galvanotehnika 2017

V ponedeljek, 19.6.2017 ob 17.00 uri je na predlog župan Občine Škofljica g. Ivana Jordana potekala vaja gasilskih enot »Galvanotehnika 2017«. Vaja je bila izvedena z namenom, da se preveri odzivnost usposobljenost in opremljenost gasilskih enot. Po vaji so predstavniki podjetja seznanili operativne enote z objektom Galvanotehnike, samim delovnim procesom in nevarnostim za ljudi, živali in naravo. Na vaji so sodelovale tri operativne enote PGD Škofljica, PGD Lavrica in PGD Pijava Gorica.    

Vaja operativnih enot Želimlje 2016

Vaja operativnih enot Želimlje 2016

Poveljstvo Gasilske zveze Škofljica je v soboto, 18. novembra 2016, ob 17.21 izvedlo nenapovedano vajo operativnih enot. Vaja je potekala na težko dostopnem in oddaljenem kraju z zelo ozko dostopno cesto, tako da je bil dovoz vode z gasilskimi vozili praktično nemogoč. Zaradi pomanjkanja ustrezne količine požarne vode je bilo potrebno ustvariti verigo z več motornimi črpalkami in vodo dovajati iz oddaljenega potoka. V vaji je sodelovalo 49 gasilcev iz vseh šestih PGD, vse pa je…

Skupna vaja GZ Škofljica

V petek, 7. maja 2016 je v popoldanskih urah potekala skupna vaja gasilskih enot GZ Škofljica. Vaja je potekala v novem stanovanjskem naselju v požarnem okolišu PGD Lavrica.

Spomladanska vaja Gasilske zveze Škofljica

Spomladanska vaja Gasilske zveze Škofljica

V petek, 12. 5. 2015, je potekala skupna vaja enot Gasilske zveze Škofljica na Gumniškem vrhu, na objektu CUVD Dolfke Boštjančič. Namen vaje je bil preučiti možnosti reševanja in gašenja na dvonadstropnem objektu. Na vaji so sodelovale enote: PGD Škofljica, PGD Lavrica, PGD Pijava Gorica, PGD Želimlje, PGD Vrh nad Želimljami, PGD Orle in enota PGD Šmarje Sap iz Gasilske zveze Grosuplje.