29. SKUPŠČINA GZ ŠKOFLJICA

  V petek 31. marca je potekala v prostorih gostilne Strah 29. Skupščina GZ Škofljica. Ker je bila hkrati tudi volilna Skupščina je na njej 18 delegatov z volilno pravico ponovno izvolilo Andreja Pirca, PGD Pijava Gorica za predsednika GZ Škofljica, še za naslednjih pet let. Za novega poveljnika GZ Škofljica so delegati izvolili Janeza Jagriča, PGD Lavrica, ki je na mestu poveljnika zamenjal Petra Giovanija, PGD Želimlje. Namestnik poveljnika je postal Matic Trtnika, PGD…

Lista kandidatov za funkcionarja in posamezne funkcije v organih GZ Škofljica 2023-2028

Kandidacijska komisija skladno s 13. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku GZ Škofljica objavlja listo kandidatov za posamezne funkcije v GZ, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, kot sledi: Kandidat za Predsednika GZ Škofljica: 1. Andrej Pirc (član PGD Pijava Gorica) Kandidat za Poveljnika GZ Škofljica: 1. Janez Jagrič (član PGD Lavrica) 2. Tom Šerjak (PGD Pijava Gorica) Kandidat za Namestnika poveljnika GZ Škofljica: * kandidat znan po objavi izvoljenega poveljnika GZ Škofljica Kandidat za Predsednika mladinske komisije…

Zapisnik 2. seje kandidacijske komisije GZ Škofljica

Kandidacijska komisija GZ Škofljica, se je v četrtek 16.02.2023, ponovno sestala ter posredovala zapisnik, ki je priložen. Še drugič je pozvala kandidada za namestnika poveljnika, da dopolni svojo vlogo. Ko bo kandidacijska komisija uspela dobiti vso zahtevano dokumentacijo, bodo uradno znani vsi kandidati za funcije v GZ Škofljica v mandatnem obdobju 2023- 2028.         GZŠ – Zapisnik 2.seje kandidacijske komisije 2023-2028

RAZPIS ZA VOLITVE UPRAVNEGA ODBORA, POVELJSTVA IN NADZORNEGA ODBORA 2023-2028 2.del

  Kandidacijska komisija GZ Škofljica ki skrbi za nemoten potek razpisa oziroma prejetih kandidatur za posamezne funkcije v organe Gasilske zveze je v sredo 01.02.2023 zasedala na svoji seji. Ugotavljajo da so prejeli vloge kandidatov in v svojem zapisniku, ki je v prilogi, podajajo nekaj sklepov, ki morajo biti izpolnjeni oziroma dopolnjeni v 8. dneh. Po zaključku prejetih vlog, bodo izdali končno poročilo. GZŠ – Zapisnik 1.seje kandidacijske komisije 2023-2028(3)

Nova opremo ob koncu leta

  Letos so v GZ Škofljica združili moči Miklavž, Božiček in dedek Mraz, ter nas obdarili z 45 zaščitnimi oblekami za gašenje požarov v naravi ter za tehnične intervencije, katerih je vedno več. Hvala vsem trem dobrim možem, predvsem pa hvala vam občanom, ki ste jim namignili, da smo tega res prepotrebni.      

RAZPIS ZA VOLITVE UPRAVNEGA ODBORA, POVELJSTVA IN NADZORNEGA ODBORA 2023-2028

Pred nami so volitve za mandatno obdobje 2023-2028. Na spodnji povezavi je Razpis in Popisnica. Vsi zainteresirani kandidati naj do roka 31.01.2023 v zaprti kuverti oddajo svoje kandidature na naslov naveden v samem Rapisu. V primeru, da ne bo zadostno število kandidatov, se bodo volitve ponovile, za vse manjkajoče funkcije. 2. Razpis-za-volitve-organov-in-funkcionarje-GZ 4. Popisnica-volitve-organov-in-funkcionarjev-GZ  

NOVA VOZILA V VOZNEM PARKU GASILSKE ZVEZE ŠKOFLJICA

Po uspešno izvedenem javnem naročilu za izvedbo dveh nadgradenj novih vozil GVC 16/25 PGD Škofljica in PGD Želimlje, smo tik pred podpisom pogodbe z izvajalcem MF PLUS. Podpis pogodbe pričakujemo še v tem tednu. Vsa sredstva za izvedbo nadgradnje je zagotovila Občina Škofljica, zato posebna zahvala županu g. Ivanu Jordanu in direktorju občinske uprave g. Marku Podvršniku. Izbrani izvajalec je bil edini prijavljen na javnem razpisu. Prav tako pa smo uspešno izvedli tudi javno naročilo…

11. Srečanje starih brizgaln na Škofljici

11. Srečanje starih brizgaln na Škofljici

  V soboto 1.10.2022 je na Škofljici potekalo že 11. Srečanje starih brizgaln. Po celotedenskem deževju je v sobotnem jutru sonce sramežljivo kukalo iza megle in oblakov. Medtem, ko smo pripravljali tekmovalno progo, postavljali šotor in gasilske klopi za udeležence, je bilo še malo vlažno in tudi megla ni povsem izginila. Pa vendar, bolj kot se je približevala ura začetka tekmovanja, več sonca je bilo na obzorju. Prve tekmovalne ekipe starejših gasilcev, so kar nekaj…

Pripravniki PGD Pijava Gorica ponovno državni prvaki!

Pripravniki PGD Pijava Gorica ponovno državni prvaki!

V soboto 10.09.2022 je v Iški vasi Občina Ig, potekala Državna gasilska orientacija mladine. Nanjo so se uvrstile najboljše ekipe, ki so bile uspešne po svojih regijah. Iz GZ Škofljica so se tekmovanja udeležili mladinci PGD Škofljica ter pripravnice in pripravniki PGD Pijava Gorica. Ker je tekmovanje potekalo v nasi sošeščini, nismo za pot porabili preveč časa. Zjutraj je bilo še megleno, pač pod Krimom in po dežju, vendar je že kmalu po začetku tekmovanja…