Lista kandidatov za funkcionarja in posamezne funkcije v organih GZ Škofljica 2023-2028

Kandidacijska komisija skladno s 13. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku GZ Škofljica objavlja listo kandidatov za posamezne funkcije v GZ, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, kot sledi: Kandidat za Predsednika GZ Škofljica: 1. Andrej Pirc (član PGD Pijava Gorica) Kandidat za Poveljnika GZ Škofljica: 1. Janez Jagrič (član PGD Lavrica) 2. Tom Šerjak (PGD Pijava Gorica) Kandidat za Namestnika poveljnika GZ Škofljica: * kandidat znan po objavi izvoljenega poveljnika GZ Škofljica Kandidat za Predsednika mladinske komisije…