Zapisnik 2. seje kandidacijske komisije GZ Škofljica

Kandidacijska komisija GZ Škofljica, se je v četrtek 16.02.2023, ponovno sestala ter posredovala zapisnik, ki je priložen. Še drugič je pozvala kandidada za namestnika poveljnika, da dopolni svojo vlogo. Ko bo kandidacijska komisija uspela dobiti vso zahtevano dokumentacijo, bodo uradno znani vsi kandidati za funcije v GZ Škofljica v mandatnem obdobju 2023- 2028.         GZŠ – Zapisnik 2.seje kandidacijske komisije 2023-2028

RAZPIS ZA VOLITVE UPRAVNEGA ODBORA, POVELJSTVA IN NADZORNEGA ODBORA 2023-2028 2.del

  Kandidacijska komisija GZ Škofljica ki skrbi za nemoten potek razpisa oziroma prejetih kandidatur za posamezne funkcije v organe Gasilske zveze je v sredo 01.02.2023 zasedala na svoji seji. Ugotavljajo da so prejeli vloge kandidatov in v svojem zapisniku, ki je v prilogi, podajajo nekaj sklepov, ki morajo biti izpolnjeni oziroma dopolnjeni v 8. dneh. Po zaključku prejetih vlog, bodo izdali končno poročilo. GZŠ – Zapisnik 1.seje kandidacijske komisije 2023-2028(3)