Nova opremo ob koncu leta

  Letos so v GZ Škofljica združili moči Miklavž, Božiček in dedek Mraz, ter nas obdarili z 45 zaščitnimi oblekami za gašenje požarov v naravi ter za tehnične intervencije, katerih je vedno več. Hvala vsem trem dobrim možem, predvsem pa hvala vam občanom, ki ste jim namignili, da smo tega res prepotrebni.      

RAZPIS ZA VOLITVE UPRAVNEGA ODBORA, POVELJSTVA IN NADZORNEGA ODBORA 2023-2028

Pred nami so volitve za mandatno obdobje 2023-2028. Na spodnji povezavi je Razpis in Popisnica. Vsi zainteresirani kandidati naj do roka 31.01.2023 v zaprti kuverti oddajo svoje kandidature na naslov naveden v samem Rapisu. V primeru, da ne bo zadostno število kandidatov, se bodo volitve ponovile, za vse manjkajoče funkcije. 2. Razpis-za-volitve-organov-in-funkcionarje-GZ 4. Popisnica-volitve-organov-in-funkcionarjev-GZ