Lista kandidatov za funkcionarja in posamezne funkcije v organih GZ

Kandidacijska komisija skladno s 13. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku GZ Škofljica objavlja listo kandidatov za posamezne funkcije v GZ, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, kot sledi: Kandidat za Predsednika GZ Škofljica: 1. Andrej Pirc (član PGD Pijava Gorica) – NAČRT IZVEDBE PROGRAMA Kandidat za Poveljnika GZ Škofljica: 1. Peter Giovani (član PGD Želimlje) – NAČRT IZVEDBE PROGRAMA Kandidat za Namestnika poveljnika GZ Škofljica: 1. Tom Šerjak (član PGD Pijava Gorica) Kandidat za Predsednika mladinske komisije v…