VAJA “HOJA D.D” – ŽAGA ŠKOFLJICA

V petek 23. junija,  je ob 16:00 uri potekala občinska vaja na območju podjetja HOJA d.d., enota Žaga Škofljica. Vaja je bila planirana v dogovoru z vodstvom obrata Žaga Škofljica, z namenom, da se preveri usposobljenost in odzivnost enot v GZ Škofljica, v primeru večjega požara v lesni industriji. Na območju podjetja se sicer nahaja dobro razvejano hidrantno omrežje, ki pa je po predpostavki “odpovedalo” in ni zadovoljilo potreb po zadostni količini vode za gašenje. Zato so…