Občni zbor PGD Orle

V soboto, 27. februarja 2016, se je šestinštirideset članic in članov Prostovoljnega gasilskega društva Orle  zbralo na rednem letnem Občnem zboru društva. Po uvodnem pozdravu predsednika tov. Franca Mlakar in izvolitvi organov občnega zbora smo poslušali obsežna poročila o delu društva skozi celotno preteklo leto. Zbrane članice in člane društva so nagovorili: župan Občine Škofljica g. Ivan Jordan, poveljnik in predsednik GZ Škofljica tov. Milan Rajf in tov. Simon Černe in predsednik vaške skupnosti Orle g….

Občni zbor PGD Vrh nad Želimljami

Občni zbor PGD Vrh nad Želimljami

Na rednem letnem Občnem zboru so se članice in člani PGD Vrh nad Želimljami zbrali v soboto, 20. februarja 2016. Dnevni red je bil zelo obsežen in je obsegal kar petnajst točk. Predsednik in namestnik poveljnika sta nam predstavila poročila o opravljenem delu v letu 2015. Članice in člani društva so razrešili do sedanjega poveljnika društva in imenovali novega, ter sprejeli plan dela za leto 2016.

Posvet predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez

Posvet predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez

Gasilska zveza Slovenije je v soboto, 13. februarja 2016 organizirala vsakoletni posvet predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, ki je potekal v restavraciji pod Jakcem v Velenju. Del posveta je bil namenjen tudi zelo aktualni temi davčne blagajne. Iz GZ Škofljica sta se posveta udeležila predsednik in poveljnik. PGD davčno potrjevanje računov blagajne ABC davčnih blagajn za društva

Občni zbor PGD Želimlje

Občni zbor PGD Želimlje

V soboto, 13. januarja 2016, so se članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva Želimlje zbrali na rednem letnem Občnem zboru društva. Na zboru so nas seznanili s celotnim opravljenim delom, pri čemer so še posebej  izstopali  doseženi rezultati na operativnem področju in področju dela z mladimi. Mladim so podelili priznanja in začrtali nove načrte za leto 2016.