21. SKUPŠČINA GZ ŠKOFLJICA

21. SKUPŠČINA GZ ŠKOFLJICA

Redna Skupščina Gasilske zveze Škofljica je potekala v petek, 27. marca 2015 na Škofljici. Skupščine so se udeležili vabljeni predstavniki in delegati gasilskih društev v GZ Škofljica z glasovalno pravico. Skupščini so prisostvovali tudi predstavniki okoliških in sosednjih GZ; to so Videm Dobrepolje, Ribnica, Velike Lašče, Ig in Grosuplje. Tako kot vedno je bil z nami župan Ivan Jordan. Uvodne besede skupščine je predstavil predsednik GZ Škofljica Simon Černe, ki je hkrati tudi na kratko…