20. Skupščina GZ Škofljica

20. Skupščina GZ Škofljica

Redna Skupščina Gasilske zveze Škofljica je potekala v petek, 21. marca 2014 v Gostilni Strah. Skupščine so se udeležili vabljeni predstavniki in delegati gasilskih društev v GZ Škofljica, predstavniki okoliških in sosednjih GZ ter župan Ivan Jordan. Uvodne besede skupščine je predstavil predsednik GZ Škofljica Simon Černe, ki je hkrati tudi na kratko pozdravil vse navzoče in goste. Zatem so delegati sprejeli predlagani Poslovnik o delu skupščine GZ Škofljica. Za delovno predsedstvo je bil kot…