18. skupščina GZ Škofljica

V petek, 23. marca 2012 smo se zbrali v prostorih Gostilne Strah že na 18. redni letni Skupščini Gasilske zveze Škofljica. Tako so se skupščine udeležili delegati vseh šestih prostovoljnih gasilskih društev, člani upravnega odbora Gasilske zveze, člani nadzornega odbora Gasilske zveze, člani arbitraže Gasilske zveze in predsedniki komisij Gasilske zveze Škofljica. Med ostalimi gosti so bili tudi predsedniki, podpredsedniki, blagajniki, poveljniki društev ter številni povabljeni gostje. Med njimi župan gospod Ivan Jordan, tov. Marinka…