17. Skupščina GZ Škofljica

17. Skupščina GZ Škofljica

V petek, 1. aprila, ob 18.00 uri smo se v prostorih Gostilne Strah zbrali na redno letno Skupščino GZ Škofljica: delegati vseh šestih PGD, člani Upravnega odbora GZ, člani Nadzornega odbora GZ, člani Arbitraže GZ in predsedniki komisij GZ. Po uvodnem pozdravu, sprejetju poslovnika Skupščine, izvolitvi delovnega predsedstva in potrditvi dnevnega reda so sledila poročila: Upravnega odbora 17. Skupščini GZ Škofljica za leto 2010, predstavitev zaključnega računa in poslovnega poročila za leto 2010, poročilo Nadzornega…